Ara
  • Yeni Umut

BARNABAS İNCİLİ Mİ? SAHTEKARLIK MI?

Barnabas İncili çeşitli spekülasyonlar ve onlarca yanıltıcı yorumun kaynaklarından birisi olmuştur. Her ne kadar bu adı geçen incilin doğruluğu olmadığı kesinleşmiş olsa da (bkz. http://www.eurovizyon.co.uk/gundem/barnabas-inciline-oxford-aciklamasi-h6148.html) bu yazımızda Barnabas incili hakkında tüm bilgileri vermeye çalışacağız.

Barnabas İncili Nedir?

Barnabas incili aslında 16. yüzyılda İtalya’da yazılmıştır ve yazarının Hristiyanlıktan İslamiyet’e geçmiş birisi olduğu tahmin edilmektedir. Barnabas incili, İ.S. 16. yüzyılda yazılan sahte bir eserdir. 17.yüzyıla kadar, Hristiyan olsun Müslüman olsun, hiçbir yazar bu eserden alıntı yapmamış, hatta adından bile söz etmemiştir! Bu eserin sahte olduğu inkâr edilmeyecek kadar somuttur, zira gerçekliği olsa o dönemde şüphesiz alıntılar olurdu.

Gerçek Barnabas Kimdir?

İncil’deki gerçek Barnabas aslen Kıbrıslı olup asıl adı Yusuf’tu ve Yahudilerin en eğitimli kavmi olan Levililerden gelmekteydi. İsa’nın havarileri ona Barnabas “Cesaret Verici” adını vermişlerdi (İncil: Elçilerin İşleri 4:36-37). Barnabas, yaşadığı yurdu ve 1.yüzyıldaki şartları çok iyi biliyordu. Barnabas incili yazarı da bunları bildiği iddiasındadır, buna karşın eser 1.yüzyılda yaşamış Barnabas gibi tahsilli bir Yahudi’nin yapamayacağı tarihi ve coğrafi hatalarla doludur. Bu eserin 1.yüzyılda Filistin yöresini değil, Ortaçağ Avrupasının toplumunu anlattığı çok açıktır. Bu konuya birkaç örnekle bakalım.

1. İsa’nın Zamanında Filistin’de Şeker Yoktu:

Barnabas incili 119. bölümünde İsa’nın şekerden söz ettiği yazılıdır. Oysa şeker Akdeniz yöresine ancak İ.S. 7. yüzyılda, Müslüman Araplar sayesinde girmiştir. Şeker sanayini Araplar İranlılardan, İranlılar ise İ.S. 6. yüzyılda Hintlilerden öğrenmişlerdi. Avrupalılar ise şekeri Müslüman Araplardan öğrendiler. Şeker 1. yüzyıl Filistin yöresinde yoktu. İsa’nın şekerden söz etmesi, otomobilden söz etmesi gibi bir durum olurdu. Böylece Barnabas İncilinde şekerden söz edilmesi yazarın sahtekârlığını açığa vurmaktadır.

2. Ne Kudüs ne de Nasıra deniz kıyısında değildir:

Barnabas incili kitabının bizi hayrette düşüren ilk hatası, Nasıra ve Kudüs şehirlerinin bir göl ya da deniz kıyısında bulunduğunu sanmasıdır. İsa Mesih’in büyüdüğü Nasıra kenti, en yakın göl olan Celile Gölü’nden 600 metre kadar yüksekte ve 25 kilometre kadar uzakta bulunmaktadır ve ulaşım imkanlarının günümüze göre daha kısıtlı olduğu antik çağda böylesi bir mesafe ciddi bir uzaklıktı. Kudüs(Yeruşalim) ise 811 metre yükseklikte ve en yakın göl olan Lut Gölü’nden 23 kilometre kadar uzaktaydı. Bütün bunlara rağmen Barnabas incili 20. bölümüne şu ifadeler yer alır, “İsa Celile denizine gitti ve bir gemiye binerek Nasıra’ya doğru yola çıktı… Nasıra kentine gelince denizciler, İsa ne yaptıysa hepsini yaydılar.” Dahası var, 151. bölüme göre İsa Mesih’in bindiği gemi Nasıra “limanından” (!) çıkıp uzaklaşır. Bu gemi yolculuğu nerede son buluyormuş biliyor musunuz? Kudüs’te! Bölüm 152’de şunları okuyoruz, “İsa Kudüs’e gelip de…” Anlaşılan, Barnabas’a göre Nasıra’dan Kudüs’e gemiyle gidilebilmektedir! Böylesi bir ifade, “Ankara’dan vapura binip Adana’ya gittim” demekten farksızdır.

3. O Dönemde Ahşap Fıçı Yoktu:

Barnabas incili 152. bölümünde “ahşap fıçılar” dan bahsediliyor, ancak 1. yüzyılda şarabı korumak ve saklamak için ahşap fıçı kullanması hiç bilinmeyen bir yöntemdi. O dönemde yaşayan insanlar bu işlem için deriden tulumlar kullanırlardı (Bkz. İncil: Matta 9:17).

4. Anlatım Tarzından Kaynaklanan Çelişkiler:

Barnabas incili anlatım tarzı da dikkat çekici niteliklere sahiptir. Sahte Barnabas sık sık büyük Hristiyan bilgini Jerom’un İ.S. 4 yüzyılda yaptığı Tevrat, Zebur ve İncil’in Latince Vulgat çevirisinden alıntı yapmaktadır. (Bkz. bölüm 74 ve Zebur: Mezmur 84:6; bölüm 12 ve Zebur: Mezmur 110:3; bölüm 118 ve Tevrat: Yeremya 3:51, Yeremya 4 ve İncil: Luka 2:15). Ayrıca, Barnabas incili Dante’nin şiirlerinden (İ.S. 1265-1321) pek çok alıntının bulunması, bu eserin ortaçağda yazıldığına dair bir başka kanıttır (Bkz. bölüm 60, 78, 106, 135, 217).

İyi Ama Bunu Yazan Bölgeyi Bilmiyor ama Tanrı’dan Esinlenmiş Olamaz Mı? OLAMAZ! Barnabas incili Kitabının Kutsal Kitap ile Çelişkileri

1. Pontiyus Pilatus İsa’nın Doğumunda Vali Değildi:

Sahte Barnabas’ya göre (bölüm 3 ve 217) Pontiyus Pilatus, İsa’nın hem doğumunda hem de ölümünde Yahudiye (Filistin) ilinin Romalı valisiydi. Oysa İncil (İncil: Luka 3:1), İ.S. 1 yüzyılda yaşayan Yahudi tarihçisi Yosefus ve diğer 1. yüzyıl Roma tarihi kayıtlarına göre Pilatus, İ.S. 26 yılında, Roma İmparatoru Tiberyus’un döneminde vali atandı.

2. Sahte Barnabas İsa’nın Mesih Olduğunu İnkar Etmektedir:

Kutsal Kitap’ta İsa’nın, “Mesih” (Tanrı’nın seçtiği Kurtarıcı) olduğu defalarca belirtiliyor (Tevrat: Danyel 9:24-26; Zebur: Mezmur 22:7-12; İncil: Matta 16:13-17; İncil: Yuhanna 1:41; 4:25-26), ama sahte Barnabas incili (bölüm 96) bunu inkâr ediyor. Kur’an-ı Kerim dahi en az 7 kez İsa’nın “Mesih” olduğunu açıkça kabul ederken sahte Barnabasnın inkar etmesi düşündürücüdür (Bkz 3:45; 4:157, 172; 5:17, 72; 9:30- 31).

3. Sahte Barnabas’a göre Pavlus Aldatılmış bir Kişidir:

Pavlus, İncil’de büyük yer tutan mektupları Tanrısal vahiyle kaleme alan kişidir. Oysa Barnabas incili Pavlus’un aldatılmış biri olduğunu söylemektedir (bölüm 222). Bunun gibi sözler, sahte Barnabas’nın bu kitabı tamamen Hristiyanlık karşıtı bir propaganda amacıyla yazdığını gösterir.

3,154 görüntüleme0 yorum