Ara
  • Yeni Umut

KUTSAL KİTAP DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?


Bir çok insan Kutsal Kitabın değiştirildiğini ve inanlılar tarafından tahrif edildiğini ileri sürüyor. Peki bu durum ile ilgili çok emin olmalarına rağmen herhangi bir kanıt sunabiliyorlar mı? Şayet, birisi bir şeyin özünden değiştirildiğini düşünüyor ve bundan sanki yüzde yüz eminmiş gibi bir iddia sunuyorsa o halde bunu kanıtlamak ile mükelleftir. Bizde genelde “demek değişmiş, öyleyse nasıl olmuş bu “ diye sorduğumuzda çoğu zaman cevap alamamak ile birlikte nadiren de olsa aldığımız cevaplar var. Bu cevapları sıralayacak olursak.


1- MS. 325 yılında İznik Konsülünde değiştirildi

2- Biz böyle biliyoruz

3- Çok bilgili bir abimiz böyle anlattı

İncilin gerçekliği ile ilgili ispatlara geçmeden önce bu çok değerli iddialara bakmak isteriz.

1) MS. 325 YILINDA İZNİK KONSÜLÜNDE DEĞİŞTİRİLDİ?

Bu iddia genel itibariyle şu şekildedir. “pek çok Hristiyan önder toplandı, binlerce incili masaya koyup salladılar ve kalan son 4 incili (Matta, Markos, Luka, Yuhanna) seçtiler.”

Ne? Gerçekten 2000 yıllık inancın Kutsal Kitabı’nın bir masa sallamak ile oluşturulduğuna inanıyor musun? Diye soramıyoruz çoğu zaman. Fakat evet, durum bu kadar üzücü. Öncelikle bilinmesi gereken şey şu ki İncil (Yeni Ahit) toplamda 27 bölümden oluşmaktadır ve bahsi geçen o 4 İncil sadece ilk bölümlerdir.

İkinci nokta ise, İznik Konsülü, bugün herhangi bir internet sitesinde bile göreceğiniz üzere toplanma sebebi asla yeni bir incil oluşturmak değil, yanlış öğretiler yayan bir adamın öğretişlerine cevap vermek ve durum hakkında istişare ederek İSA MESİHİN RAB OLDUĞU GERÇEĞİNİ net şekilde belirtmektir. Kısacası ; İznik’te kimse İncilleri masaya koyup sallamadı, İncil’de toplam 27 bölüm vardır. Yani bu iddia asılsızdır.

2) BİZ BÖYLE BİLİYORUZ

Buna inanıyoruz. Çünkü okumak yerine çoğu kez duyduklarımıza inanıyoruz. Oysa Tanrı herkese kullanması için akıl ve bakıp okuması için göz vermiştir, şayet siz de okumak ve bir İncil sahibi olmak isterseniz, yine internet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçin.

3 ) ÇOK BİLGİLİ BİR ABİMİZ BÖYLE ANLATTI

Evet, öyledir. Bu sorunun cevabını siz değerli okuyuculara bırakıyorum.

Peki her şeye rağmen İncil değiştirilmiş olamaz mı? İnsan bu herşeyi yapar ?

OLAMAZ. Konuya iki yönden bakacağız.

1 – Ruhsal gerçeklik

2- Tarihi gerçeklik

1) RUHSAL GERÇEKLİK

Tanrı, her şeye gücü yeten, sonsuz kudretli bir varlıktır.

Peki her şeye gücü yeten Tanrı nasıl olur da kendi sözünü koruyamaz?

“İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır” İBRANİLER 11:1

Şayet Tanrı’ya güveniyor ve Tanrı’nın varlığına iman ediyorsanız bilmelisiniz ki hiçbir güç yoktur ki Tanrı sözünü değiştirebilsin, Ne bir insan, ne de başka bir güç Tanrı sözünü değiştiremez. Tanrı’ya bir şekilde inandığını belirten bir kimse. O’nun sonsuz gücüne de inanıyordur. Öyleyse bu inanç kapsamında da, Tanrı sözü değiştirilemez.

2) TARİHİ GERÇEKLİK

Kutsal Kitap, mektuplar şeklinde yazılmıştır. Yani elçiler, kiliselere mektuplar yazmışlardır. Örneğin Roma’daki kiliseye yazılan mektup, İncil’e Romalılar, Selanik’teki kiliseye yazılan mektup İncil’e Selanikliler olacak geçmiştir. Yani teknik olarak İncil’i değiştirmek isteyen birisi tüm bu kiliselerden ayrı ayrı tüm mektupları toplayacak ve yeniden yazacak ve oradaki inanlılar da daha önceden esas mektubu okumamış olacak ki değişikliği fark etmesinler? Okurken yoruldunuz, bizim okurken yorulduğumuza kim cesaret edip yapabilir. Hadi yapmaya cesaret etti, dünyanın dört bir yanındaki kiliselerin tümünden tüm parçaları toplayıp nasıl değiştirecek?

Bunu da bir kenara bıraktıktan sonra şu gerçekten bahsetmek isteriz. İncil, dünyadaki en güvenilir kitaptır. Çünkü farklı farklı yerlere yazılmış ve korunmuştur. Farklı farklı arkeolojik çalışmalar ve korunan İncil nüshalarıyla birlikte günümüzde 5000 parçadan fazla Kutsal Kitap parçaları bulunmaktadır.

Bunlardan bir kısmını aşağıda tablo şeklinde göreceksiniz.

Sonuç olarak, birisi Kutsal Kitabı değiştirmek isterse o zaman dünyanın her yerinden kopyaları toplamak zorundadır. Nitekim ayetler çok hızlı bir şekilde dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Yine elimizdeki tarihi bilgiler de bize incilin değişmediğini göstermektedir.

“Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.” MATTA 5:18


844 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör